Grup Setvalls ofereix un ampli ventalls de serveis per la Industria. El seu afany per la millora continua, a fet que Grup Setvalls sigui un referent en la fabricació de màquines a mida i la seva capacitat per innovar ens converteix amb una de les empreses capdavanteres amb utilitzar solucions de Industria 4.0.