El concepte Indústria 4.0 (també conegut com a indústria intel·ligent ) correspon a una nova manera d’organitzar els mitjans de producció. L’objectiu que es vol assolir és la posada en marxa d’un gran nombre de fàbriques intel·ligents (smart factories) capaces d’adaptar-se més a les necessitats i els processos de producció i també a assignar d’una manera més eficaç els recursos, de manera que s’obri la via cap a una nova revolució industrial o la quarta revolució industrial.

Dispositius de captura de dades i monitorització

Els sistemes MES (Manufacturing Execution System) són un tipus de programari capaç de capturar les dades i monitoritzar en temps real la producció, per poder analitzar i millorar els sistemes.

Analìtica de les dades i quadres de comandaments

Intel·ligència empresarial, intel·ligència de negocis o BI (de l’anglès business intelligence),es al conjunt d’estratègies, aplicacions, dades, productes, tecnologies i arquitectura tècniques, els quals estan enfocats a l’administració i creació de coneixement sobre el medi, a través de l’anàlisi de les dades existents en una organització o empresa

L’analisis de les dades de producció, ens permet saber desviaments, terminis d’entrega, aturades de màquina, costos de producte, manteniments predictius.

Robòtica Col·laborativa

Els robots col·laboratius ajuden a superar els problemes de capacitat i flexibilitat de producció, tant per a les petites i mitjanes empreses (pimes) com per a les grans multinacionals.

L’automatització robòtica resulta cada cop més assequible per a PIMES, cicles de producció de lots petits i altres configuracions per a les que, d’una altra manera, seria excessivament cara.